Terug naar home

De kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders en waar nodig bij andere betrokkenen zoals leerkrachten, huisarts, kinderarts of consultatiebureau over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Daarna onderzoekt zij het kind en doet verschillende testen. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt zij een behandelplan op.

Mocht het nodig zijn dan kan de fysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige beperking.

De kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie afgerond.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

  • Zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken
  • Kinderen die problemen hebben met het uitvoeren van motorische vaardigheden
  • Een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten)
  • Schrijfproblemen
  • Houdings- en bewegingsproblemen
  • Pijnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat
  • Vermoeidheids- en conditieproblemen
  • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
  • Bewegingsproblemen als gevolg van trauma
  • Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Verwijzing en vergoeding

U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut. Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.

Kinderen tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandeling voor fysiotherapie vergoed. Mochten er meer behandeling noodzakelijk zijn, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog 9 behandelingen extra. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen.